Fundamentāla ikdienas futbola treniņu procesa sastāvdaļa ir mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra, kuras ikdienišķais nodrošinājums un pieejamība ir izšķiroša jaunatnes futbola attīstībai. Jau iepriekšējos gados ir paveikts liela apjoma darbs un veiktas gan segumu nomaiņas, gan pilnīgi jaunu laukumu izbūve. Risinājumi jaunu laukumu izveidei un esošo uzlabošanai tiks meklēti arī turpmāk.

Futbols kļūst aizvien daudzskaitlīgāks, un tas notiek pateicoties labam kopdarbam, bet vienlaikus ir konstatēts, ka visiem futbola gribētājiem nav iespējas trenēties vai arī treniņi tiek organizēti pārāk tālu no iespējamo futbolistu dzīves vietas.

Visaktuālākais jautājums ir treniņu un spēļu apstākļu procesa nodrošināšana ziemas mēnešos. Viens no risinājumiem šajā jautājumā ir ziemas haļļu celtniecība. Vairākos rajonos nepieciešams atrisināt sporta zāļu piemērošanu un pieejamību futbola nodarbībām. Futbola treniņu apstākļiem ir jābūt mūsdienīgiem, jo konkurence ar citiem sporta veidiem ir liela un mums ir jāspēj nodrošināt mūsdienu futbola standartiem atbilstošus laukumus.

Rīgas dome sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju, gan arī sava budžeta ietvaros ir attīstījusi sporta laukumu projektus pie Rīgas izglītības iestādēm, kā rezultātā ar sportu, tai skaitā futbolu, var nodarboties ne tikai sporta organizācijas, bet arī sporta laukumos aizvadīt pilnvērtīgas sporta nodarbības.

Ņemot vērā Latvijas Futbola federācijas ieguldījumu Rīgas pilsētas futbola infrastruktūras attīstībā, Rīgas bērnu un jauniešu futbola klubiem tiek piemērota 50% atlaide futbola laukumu nomas maksai.